fbpx

Tag: SCIROCCO

อนาคตของ Volkswagen Beetle หลังคาแข็ง และ Scirocco ยังคงคลุมเครือจากยอดขายที่ตกต่ำ

Volkswagen Beetle และ Scirocco coupé ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปต่อหลังจากเจนเนอเรชั่นปัจจุบันหมดวาระ           ที่งานแถลงข่าวประจำปีของ Volkswagen หัวข้อการปรับเปลี่ยนโมเดลถูกยกมาหารือกัน หนึ่งในนั้นคืออนาคตของ Beetle ซึ่งจะผลิตบนแพล็ตฟอร์มเก่า และการเติบโตของยอดขาย Scirocco     ...

Read more