fbpx

Contact

What Car? Thailand นิตยสารและเว็บไซต์ whatcar.co.th เนื้อหาลิขสิทธิ์รถยนต์ที่แรกที่เดียวในไทย เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ จาก What Car? whatcar.com ประเทศอังกฤษซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกมายาวนานกว่า 50 ปี


* ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ กด SUBSCRIBE LIKE SHARE เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ


ริษัท โคอิฟินิตี้ จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร WHATCAR? ในประเทศไทย และสิทธิจำหน่าย WHATCAR? ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพียงผู้เดียวจากประเทศอังกฤษ และเป็นตัวแทนเพื่อรักษาสิทธิดังกล่าวโดยชอบธรรม ภายใต้การคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบกับ พระราชกฤษฏีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ.2536


Coinfinity
Haymarket

บริษัทไม่มีนโยบายให้ขายหรือสั่งจ่ายเงิน หรือเรียกรับสิ่งของ ในนามบริษัทอื่นหรือบุคคลที่สาม หากมีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์โดยบุคคลที่สาม ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทุกกรณี ท่านสามารถแจ้งเบาะแสและนำส่งหลักฐานได้ตามที่อยู่นี้

บริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด 34/107 หมู่บ้านวังทอง ซอยวิภาวดีรังสิต 47 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210