fbpx

Tag: Infotainment

[Tip & Technic] ระบบเชื่อมต่อสื่อสารในรถช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นได้อย่างไร?

        การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา อินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนโลกและทุกสิ่งรอบตัวเราไปโดยสิ้นเชิง รวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเช่นกัน ระบบเชื่อมต่อสื่อสารในรถยนต์ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต การทำงาน และการขับขี่ของเรา ในปัจจุบัน รถที่เชื่อมต่อระบบสื่อสารสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถึง 20 เครื่อง และมีรหัสปฏิบัติการกว่าร้อยล้านแถว ส่งผลให้ระบบสามารถประมวลผลได้มากถึง 25 กิกะไบต์ ...

Read more