fbpx

Tag: Eclipse Cross

ทดลองขับ Mitsubishi Eclipse Cross คู่แข่งใหม่ของเหล่า Crossover SUV เจ้าตลาด

ในที่สุดค่ายมิตซูฯ ก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสในการขาย Crossover SUV ด้วยการส่ง Mitsubishi Eclipse Cross เพื่อมาท้าตีสู้กับเจ้าตลาดที่ครองยอดขายอยู่ขณะนี้ โดยข้อดีของมันอยู่ที่ประโยชน์ใช้สอยและรูปลักษณ์ทรงทันสมัย             มิตซูฯ กล่าวว่า Eclipse Cross ถูกออกแบบด้วยแนวทางใหม่ที่เน้นเส้นสายโฉบเฉี่ยว เมื่อดูภายนอกก็จะพบว่ามีความคล้ายกับ Crossover คันอื่นในตลาด โดยมีการใช้พลาสติกสีเงินตกแต่งบริเวณขอบชายล่างประตู ...

Read more