fbpx

Tag: BSI Package

ทำความรู้จักแพ็คเกจ BSI ของ BMW

BSI หรือ BMW Service Inclusive เป็นแพ็คเกจบริการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ BMW ครอบคลุมการบำรุงรักษาตามระยะทางและระยะเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจได้ตามความต้องการ ดังนี้ เงื่อนไข BSI ครอบคลุมค่าแรงและค่าอะไหล่ตามรายการที่กำหนด โดยรายการอะไหล่ที่ครอบคลุมจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นและปีที่ผลิต ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี หรือ 100,000 กม. ...

Read more