fbpx

Tag: เบาะนิรภัย

[Tip & Technic] เบาะนั่งนิรภัย เรื่องใหญ่ของเจ้าตัวเล็ก

         ถึงเราจะรักและเป็นห่วงลูกมากจนไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา แต่ในประเทศไทย ก็ยังมีความตื่นตัวเกี่ยวกับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาร์ซีทอยู่น้อย โชคดีที่ประเด็นความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารที่เป็นเด็กกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง เมื่อรัฐบาลของแต่ละประเทศในอาเซียนกำลังพิจารณาออกกฏหมายบังคับใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก           ล่าสุด รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้อนุมัติกฏหมายให้เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่อยู่บนรถ รวมถึงห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า ...

Read more