fbpx

Tag: เคล็ดลับขับรถปลอดภัยในเวลากลางคืน

[Tip & Technic] 10 เคล็ดลับขับรถปลอดภัยในเวลากลางคืน

            การขับรถท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ มีหลายปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ภาวะของสายตาและการมองเห็นในเวลากลางคืน ปัญหาการจราจรแออัดในชั่วโมงเร่งด่วน และสภาพร่างกายที่อ่อนเพลียและเหนื่อยล้า การขับรถในเวลากลางคืนนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตสูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ถึง 3 เท่า         ...

Read more