fbpx

Tag: การลากจูงเทรลเลอร์

[Tip & Technic] เคล็ดลับสำหรับการลากจูงเทรลเลอร์

         การลากจูงเทรลเลอร์ในอาจพบเห็นได้ไม่บ่อยในเมืองไทย แต่ถ้าเกิดอยากท่องเที่ยวพักผ่อน หรือมีความจำเป็นต้องใช้การลากจูงในการประกอบธุรกิจ ผู้ขับขี่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ต้องมีความชำนาญและใส่ใจในรายละเอียด มีทักษะการขับรถที่ดี และรู้จักการคำนวณน้ำหนักเพื่อการบรรทุกที่เหมาะสม          วันนี้ What Car? ขอแนะนำเคล็ดลับสำหรับการลากจูงที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง 1.คำนวณน้ำหนักก่อนบรรทุก ...

Read more