เอ็มจี คืนพลังงานสะอาดให้คุณ ชาร์จเท่าไหร่ คืนให้เท่านั้น พิเศษเฉพาะลูกค้า เอ็มจี

         สิทธิพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เอ็มจี ทุกรุ่น ให้คุณชาร์จพลังงานสะอาดด้วย MG SUPER CHARGE ชาร์จเท่าไหร่ เอ็มจี จ่ายคืนให้เท่านั้น เมื่อใช้บริการชาร์จประจุไฟฟ้ากับ MG SUPER CHARGE ทั่วประเทศ ในช่วงเวลา 13:00 น. – 17:00 น. ระหว่างวันที่ 7 ก.ค. 2566 ถึง 9 ก.ค. 2566

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

Exit mobile version