จีเอ็ม ประเทศไทยสนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนด้วยการจัดกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารและพนักงานจีเอ็ม ประเทศไทยมากกว่า 350 คนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ

         กิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมของจีเอ็มที่มุ่งดูแลและพัฒนาชุมชนที่บริษัทฯ อาศัยและดำเนินธุรกิจทั่วโลก จีเอ็มยังมีความมุ่งมั่นลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดด้วยการดำเนินกลยุทธ์ที่มีความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

CSR Mangroves 11 June 3

         “เจนเนอรัล มอเตอร์ส เรามุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมเสมอมา ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่จีเอ็ม ประเทศไทยดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งเราปลูกต้นโกงกางไปแล้วกว่า 1,500 ต้นที่จะให้ประโยชน์เชิงนิเวศแก่สิ่งแวดล้อมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในปีนี้เราต้องการดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจึงจัดกิจกรรม ปั่น ไป ปลูก ปั่นจักรยานปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์อีก 100 ต้น กิจกรรมเหล่านี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของจีเอ็มที่ต้องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน” คุณอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายผลิต จีเอ็ม ประเทศไทย กล่าว

         ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จีเอ็ม ประเทศไทย ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัย จีเอ็ม ประเทศไทย เป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 แสดงถึงความมุ่งมั่นของจีเอ็มในการยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต

CSR Mangroves 11 June 2

         จีเอ็ม ประเทศไทย ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สะท้อนถึงกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของจีเอ็มที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ยังได้รับรองมาตรฐาน เอ็นเนอร์จี้ สตาร์ (ENERGY STAR) จากหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และได้รับรองสถานะ การเป็นศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการรีไซเคิลหรือการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่

         ด้วยแนวคิด “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” (Connecting People to Nature) ประจำวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ จีเอ็ม ประเทศไทยได้แรงบันดาลใจในการมอบประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลก 2 วันเต็ม เริ่มจากกิจกรรม “ปั่น ไป ปลูก” ซึ่งพนักงานจีเอ็มร่วมปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 12 กม. และปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 100 ต้น ที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ในจังหวัดระยอง ในวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา

         และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พนักงานจีเอ็ม ประเทศไทยยังร่วมทำกิจกรรม “เยือนชายเลน ปลูกป่า ปล่อยปลา” ด้วยการปลูกต้นโกงกาง 1,000 ต้นและปล่อยปลาท้องถิ่นสู่ธรรมชาติที่ตำบลปากน้ำประแสร์จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นฟื้นฟูป่าชายเลนที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จีเอ็ม ประเทศไทยได้รับยกย่องจาก Wildlife Habitat Council

CSR Mangroves 11 June 1

         ต้นโกงกางมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งของประเทศไทย ช่วยสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเศรษฐกิจอย่างมาก ป่าชายเลนช่วยป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการทำลายถิ่นฐานธรรมชาติ พร้อมส่งเสริมระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่า สร้างทรัพยากรและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งอย่างยั่งยืน

         เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในประเทศไทย โดยการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทันที ทั้งนี้ มร.ซูมิโตะ อิชิ กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม เวียดนาม จะขยายความรับผิดชอบให้รักษาการดูแลบริหาร จีเอ็ม ประเทศไทยและ เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ในตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นการชั่วคราว มร.เวล เอ ฟาร์กาลี อดีตกรรมการผู้จัดการ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยและ เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ได้ตัดสินใจลาออกจากเจนเนอรัล มอเตอร์ส ไปเพื่อดำเนินภารกิจอื่น โดยจะประกาศผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนอย่างถาวรให้ทราบในภายหลัง

         “เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเกิดขึ้น สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือเราต้องมั่นใจว่ามีการรับช่วงต่องานด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สเตฟาน จาค็อบบี รองประธาน จีเอ็ม และประธาน จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “มร.อิชิมีประสบการณ์และความรู้ที่เหมาะสมสำหรับการเข้ามารับช่วงทำงานต่อในทันที ด้วยกลยุทธ์การดำเนินการทางธุรกิจของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งเน้นทำตลาดรถกระบะและเอสยูวี เรามั่นใจว่า มร.อิชิจะขับเคลื่อนธุรกิจของเราในประเทศไทยให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างที่เขาทำสำเร็จมาแล้วในประเทศเวียดนาม”

         มร.อิชิร่วมงานกับจีเอ็มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยย้ายมาจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอเปอเรชั่น ซึ่งเขารับหน้าที่ดูแลตัวแทนจำหน่ายและความพร้อมของการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง 2546 มร.อิชิได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรแกรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จีเอ็ม อเมริกาเหนือ ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนี้ มร.อิชิได้ทำงานในหลายโครงการเกี่ยวกับกลยุทธ์การร่วมมือระหว่างผู้ผลิตยานยนต์ เมื่อเขากลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2546 มร.อิชิดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายตำแหน่งในจีเอ็ม ญี่ปุ่น รวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ก่อนย้ายไปทำงานในประเทศเวียดนามในเดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2559 

         ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลต 11 แห่งจากประเทศไทยร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายทั้งหมด 116 แห่งจาก 13 ประเทศ รับรางวัลแกรนด์ มาสเตอร์สของจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (จีเอ็มไอ) ระหว่างพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นในนครนิวยอร์ก ซิตี้ สหรัฐอเมริกา

         การยอมรับความหลากหลายและผนวกความแตกต่างให้เกิดขึ้นภายในองค์กร คือสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเจนเนอรัล มอเตอร์สทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มร. สเตฟาน จาค็อบบี รองประธานบริหาร จีเอ็ม และประธาน จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนลเน้นย้ำแนวทางดังกล่าวให้พนักงาน ผู้จัดจำหน่าย และสื่อมวลชนได้รับทราบระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเทพฯ ก่อนถึงวันสตรีสากล (8 มีนาคม)

         “การสนับสนุนความหลากหลายไม่ได้อยู่ที่เพศอย่างเดียว” มร. จาค็อบบี กล่าว “แต่คือการให้คุณค่ากับทุกความคิดและสร้างทีมพนักงานที่มีประสบการณ์และภูมิหลังที่แตกต่างกัน เราได้หลอมรวมพนักงานที่มีทักษะและศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเข้าไว้ด้วยกัน ก่อนจะมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับปรุงพัฒนาธุรกิจและสร้างความสำเร็จในระยะยาว”

         ในประเทศไทย มีพนักงานสตรีประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของจีเอ็ม ประเทศไทย จีเอ็ม โกลเบิล โพลพัลชั่น ซิสเต็มส์ ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่วิศวกรรมและการผลิตที่ศูนย์การผลิตในระยองไปจนถึงการพัฒนาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและฝ่ายขายที่สำนักงานในกรุงเทพฯ

          มร. เวล เอ. ฟาร์กาลี กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยกล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อบริษัทว่าจ้างและพัฒนาพนักงานที่มีความหลากหลาย

          “เราไม่ได้วางแผนว่าจะต้องมีพนักงานสตรีจำนวนมากดังเช่นทุกวันนี้ แต่เกิดจากเรามีความมุ่งมั่นที่ต้องการมีพนักงานที่มีความสามารถ ทำงานในตำแหน่งงานที่เหมาะสม” ฟาร์กาลี กล่าว “นี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับองค์กรเนื่องจากเรามีความสร้างสรรค์มากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยการยอมรับและผนวกความแตกต่างให้เกิดขึ้นภายในองค์กรซึ่งช่วยส่งเสริมให้จีเอ็มกลายเป็นสถานที่ทำงานในดวงใจในประเทศไทย”

           พนักงานของเรามองเห็นถึงความมุ่งมั่นของจีเอ็มในการยอมรับความหลากหลายภายในองค์กร คุณสกุณา ทีฆปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันคุณภาพกล่าวว่า “จีเอ็มมีโครงการมากมายที่เปิดโอกาสให้พนักงานสตรีได้เติบโตก้าวหน้าทางอาชีพ ดิฉันจึงเข้าใจได้ว่าทำไมจีเอ็มจึงมีผู้บริหารสตรีมากมาย”

           “เรายังมีพนักงานสตรีหลายคนทำงานในบทบาทที่ท้าทายโดยเฉพาะในโรงผลิต สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เรามี ความเคารพในกันและกันช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นและผลิตรถที่มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อส่งมองให้แก่ลูกค้า ช่วยขับเคลื่อนให้เชฟโรเลตเป็นแบรนด์ในดวงใจของลูกค้าในประเทศไทย” คุณสกุณากล่าวเสริม

            นอกจากการปลูกฝังความหลากหลายและการผนวกความแตกต่างภายในองค์กร จีเอ็มยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่หุ้นส่วนธุรกิจเพื่อให้เข้าใจว่าความหลากหลายและการผนวกความแตกต่างให้เกิดขึ้นภายในองค์กรช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน ตั้งแต่การขายรถไปจนถึงความสำเร็จทางธุรกิจในภาพรวม

            คุณไพรวรรณ์ สร้างถาวร ผู้ดำเนินการผู้จัดจำหน่าย และเจ้าของกิจการ บริษัท พิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์ จำกัด หนึ่งในเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุดและดำเนินธุรกิจยาวนานที่สุดของเชฟโรเลตในประเทศไทยกล่าวว่า พนักงานมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ที่ทำงานกับพิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์นั้นเป็นผู้หญิง

         อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในออสเตรเลียจะยุติการผลิตในเดือนตุลาคมนี้ เมื่อโตโยต้าและโฮลเดนต่างพากันปิดโรงงานที่สำคัญของพวกเขาตามฟอร์ด นี่คือสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้น

         ศูนย์การผลิตเจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยในจังหวัดระยองคว้ารางวัลด้านความปลอดภัยระดับโลกของจีเอ็มจากความโดดเด่นในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากจีเอ็ม โกลเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง

         ศูนย์การผลิตจีเอ็มที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศในอเมริกาเหนือ ยุโรป ลาตินอเมริกา และเอเชีย-แปซิฟิกได้รับรางวัลยกย่องความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย พนักงาน คุณภาพ การตอบสนอง ผลผลิต ต้นทุน สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การเปิดตัว การดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย การส่งมอบตรงเวลา รวมถึงศูนย์การผลิตทรงคุณค่าสูงสุด

         ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ประเทศไทยได้รับรางวัลนี้ในสาขาความปลอดภัยจากการเป็น “ศูนย์การผลิตที่มีการดำเนินการป้องกันเชิงรุกต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ดีที่สุด” ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มุ่งป้องกัน ลดทอน และขจัดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วยการดำเนินมาตรการความปลอดภัยมากมาย อาทิ วิธีปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย (Safe Operation Practice) การสังเกตการณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Observation Tour) และกระบวนการตรวจสอบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของพนักงาน (Employee Safety Concern Process) เป็นต้น

         มร. สเตฟาน จาค็อบบี รองประธานบริหารจีเอ็ม และประธานจีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนลมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ศูนย์การผลิตในจังหวัดระยอง

         มร. จาค็อบบีกล่าวว่า “จีเอ็มยึดมั่นในวัฒนธรรมการทำงานที่ความปลอดภัยและคุณภาพต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเสมอ เรามีความมุ่งมั่นดำเนินการให้สูงกว่ามาตรฐานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและคุณภาพในศูนย์การผลิตของเราอย่างต่อเนื่อง จีเอ็ม ประเทศไทยมีการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก ด้วยผลงานที่โดดเด่นนี้ของพนักงานทุกคนถือว่าน่าชื่นชมอย่างมาก”

         มีการใช้มาตรการความปลอดภัยในทุกพื้นที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นในศูนย์การผลิตระยองและสนับสนุนค่านิยมความปลอดภัยของจีเอ็ม อาทิ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการป้องกันเชิงรุกต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนจะมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของจีเอ็มที่จะให้ “พนักงานมาทำงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัย ทุกคน ทุกศูนย์การผลิต ทุกวัน”

         เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยประกาศแต่งตั้งคุณปิยะนุช จตุรภัทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาเครือข่ายคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

         คุณปิยะนุชจะประจำอยู่ในกรุงเทพฯ และรายงานต่อมร. เวล เอ. ฟาร์กาลี กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย บทบาทหน้าที่หลักของคุณปิยะนุชคือ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการขายและเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายของแบรนด์เชฟโรเลตในประเทศไทย

         “เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับคุณปิยะนุชเข้าร่วมทีมผู้บริหารของจีเอ็ม ประเทศไทย” มร. ฟาร์กาลีกล่าว “คุณปิยะนุชมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ยาวนานหลายปี ทั้งด้านการขาย การพัฒนาเครือข่าย การฝึกอบรมการขาย การบริหารจัดการลูกค้า และการตลาด ความเชี่ยวชาญของเธอจะช่วยให้เราเดินหน้าสร้างแบรนด์เชฟโรเลตให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้จัดจำหน่ายของเราในตลาดเมืองไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง”

         ก่อนร่วมงานกับเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย คุณปิยะนุชเคยทำงานกับบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 อีกทั้งยังเคยเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารปฏิบัติการขาย และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารจัดการลูกค้าและฝึกอบรมที่นิสสัน

         คุณปิยะนุชเริ่มทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่บริษัท ออโต เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนจะดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฝึกอบรมการขายที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณปิยะนุชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         คุณปิยะนุชรับตำแหน่งดังกล่าวต่อจากคุณณฐพร จิรมหาโภคา ซึ่งตัดสินใจอำลาจากบริษัทฯ “ผมขอขอบคุณคุณณฐพรสำหรับความมุ่งมั่นทุ่มเทให้แก่เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของเรามีความท้าทาย” มร. ฟาร์กาลีกล่าวเพิ่มเติม “ในฐานะตัวแทนของจีเอ็ม ผมขอให้เธอประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต”

         เชฟโรเลตจัดจำหน่ายรถทั้งหมด 14,931 คันในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว โดยได้แรงขับเคลื่อนมาจากการเปิดตัวรถกระบะโคโลราโด และรถเอสยูวีเทรลเบลเซอร์ที่ผลิตในประเทศไทย สำหรับในปี 2560 เชฟโรเลตจะเปิดตัวรถเพิ่มเติมและยกระดับการบริการ รวมถึงการนำเสนอคอนเน็คชั่น เซ็นเตอร์ที่ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตทั่วประเทศ

         ศูนย์การผลิตรถยนต์ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และ ศูนย์การผลิตเครื่องยนต์ เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) รับมอบประกาศนียบัตรจาก Wildlife Habitat Council พร้อมกับเปิดตัวสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่น (Native Garden) แห่งที่สองที่เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) โดย มร. เวลฟาร์กาลี กรรมการผู้จัดการ และคุณอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิตของจีเอ็ม ประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเปิดสวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

         สวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่นจะเป็นพื้นที่พักผ่อนของพนักงาน ควบคู่กับการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ประจำถิ่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบในพื้นที่ แนวคิดริเริ่มนี้จะช่วยขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของจีเอ็มในการผลักดันให้ทุกศูนย์การผลิตทั่วโลกได้รับการรับรองจาก Wildlife Habitat Council ของสหรัฐอเมริกาภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจีเอ็มเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในการได้รับการรับรองดังกล่าว

         เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน ปีพ.ศ.2558 ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก่อให้เกิดเป็นสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และทางบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้อย่างต่อเนื่องโดยจัดสร้างสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่นแห่งที่สองที่เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

         มร. เวล ฟาร์กาลี กรรมการผู้จัดการ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของเรา คือการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงาน สนับสนุนให้พนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน  และจุดประกายให้มีการวางแผนเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน องค์กรของเราตระหนักเสมอว่า เรายังสามารถทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้อีก”

         นอกจากนี้ เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) ยังได้รับการรับรองในการดำเนินโครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์กร หนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญอย่างมากและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ เขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งไม่ได้เพียงแต่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กรเท่านั้น หากแต่ยังได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านและนักเรียนในเขตเทศบาล ที่มาร่วมกิจกรรมการปลูกต้นโกงกางซึ่งถือเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน

          คุณนันทา บุญช่วยเหลือ รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ กล่าวว่า “กิจกรรมนี้มีส่วนช่วยพัฒนาพื้นที่ และเป็นกิจกรรมที่ดีที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดิมทีพื้นที่ตรงนี้มีชาวบ้านช่วยดูแลอยู่แล้ว แต่เมื่อภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ก็ช่วยทำให้พื้นที่ตรงนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชม จึงถือว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไปด้วย ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็จะมีรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

          การรับรองจาก Wildlife Habitat Council นี้นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งสำคัญ สำหรับการดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างสืบเนื่องต่อไป

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย  ดำเนินโครงการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนที่ปากน้ำประแสร์  จังหวัดระยอง โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ตัวแทนคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ตลอดจนพนักงานและครอบครัว กว่า 150 คนจากศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ประเทศไทย จังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่น

กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนครั้งนี้นับเป็นการจัดต่อเนื่องในปีที่สองที่จีเอ็ม ประเทศไทยดำเนินการเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งมีความสำคัญกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรที่ต้องการดูแลและพัฒนาชุมชนที่อาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ยังเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

การปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนมุ่งตอบสนองเป้าหมายหลายประการ ป่าชายเลนมีความสำคัญกับระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย พร้อมกับให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ป่าชายเลนช่วยป้องกันปัญหากัดเซาะพังทลายของดินชายฝั่งและป้องกันการทำลายถิ่นฐานธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่า สร้างทรัพยากรและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งอย่างยั่งยืน

“เราขยายพื้นที่การฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มเติมจากปีที่แล้วเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนท้องถิ่น จีเอ็มมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ สำหรับโครงการนี้ พวกเราได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 300 ต้นที่จะช่วยให้พื้นที่ชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์สำหรับประชาชนและสัตว์ป่าคุณสมนึก งามตระกูลชล รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

คุณสมนึกกล่าวเพิ่มเติมว่า  ก่อนเริ่มการปลูกป่าชายเลน พนักงานทุกคนและเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นโกงกาง ประโยชน์มากมายของป่าชายเลน และวิธีการปลูกที่ถูกต้อง เรามีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน และจุดประกายให้มีการวางแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ทั้งนี้เรามีแผนการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อปลูกต้นโกงกางเพิ่มเติมในอนาคต

นอกจากนี้จีเอ็ม ประเทศไทยยังมอบวัน เวิลด์ ฟุตบอล ลูกฟุตบอลที่ไม่มีวันแตก ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณ 600 คนที่จะได้รับประโยชน์จากการมอบในครั้งนี้

          ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของจีเอ็ม ประเทศไทยมอบรถที่ใช้ทดสอบจำนวน 7 คันให้แก่สถาบันการศึกษา 7 แห่งในประเทศไทย โครงการมอบรถเพื่อการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”หรือ “Drive a Better Tomorrow”ของจีเอ็ม ประเทศไทยและเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

        ภายในพิธีส่งมอบ นอกจากผู้แทนจากสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่งที่เข้าร่วม ยังได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลิน เดวีซ พร้อมด้วยมร. มาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของจีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย

โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่เรียบง่าย โดยขั้นตอนในการทำงานปกติ ทีมวิศวกรของจีเอ็ม ประเทศไทยจะต้องมีการทดสอบรถรุ่นใหม่ทุกรุ่นก่อนที่จะเริ่มเดินสายการผลิตจริง หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น รถทดสอบดังกล่าวสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้ โดยการมอบให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

          คุณวันชนะ อูนากูล ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวระหว่างพิธีมอบรถให้แก่สถาบันการศึกษาว่า “ผมและทีมงานในฝ่ายวิศวกรรมมีความคิดว่า เราได้ใช้ประโยชน์จากรถเหล่านี้อย่างเต็มที่แล้ว อย่างไรก็ตามรถเหล่านี้ยังสามารถสร้างประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่คนอื่นๆ ได้ จึงมีความคิดว่าเราควรจะมอบโอกาสการเรียนรู้นี้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและวิศวกรรมต่อไป”

        “นักเรียนและนักศึกษาสามารถถอดรื้อและประกอบรถเหล่านี้ได้ เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีอยู่มากมายในตัวรถ เนื่องจากรถเชฟโรเลตเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง” คุณวันชนะกล่าวเพิ่มเติม

สถาบันการศึกษา 7 แห่งที่ได้รับมอบรถจากจีเอ็มและเชฟโรเลต ได้แก่

1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

2. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

3. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

         สำหรับรถที่มอบให้แก่สถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่งประกอบไปด้วยรถเอนกประสงค์เอสยูวี     เชฟโรเลต แคปติวา เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 1 คัน และเครื่องยนต์เบนซินจำนวน 2 คัน รถยนต์คอมแพ็คซีดาน เชฟโรเลตครูซ เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน 1 คัน และเครื่องยนต์เบนซินจำนวน 1 คัน และรถเอนกประสงค์พีพีวี เชฟโรเลตเทรลเบลเซอร์ จำนวน 2 คัน รวม 7 คัน

Page 1 of 3