เบ็นดิกซ์ เปิดหลักสูตร "ช่างเบรกมืออาชีพกับเบ็นดิกซ์ " ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Thursday, 15 June 2017 23:04

          เบ็นดิกซ์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ระบบเบรกอันดับ 1 ของเมืองไทย พร้อมทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเบรก  เปิดหลักสูตร  "ช่างเบรกมืออาชีพกับเบ็นดิกซ์"  ร่วมให้ความรู้อย่างถูกต้องและเทคนิคการบำรุงรักษาระบบเบรกแบบครบวงจร  ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ณ ศูนย์พัฒนาผีมือแรงงาน 2 จ. สุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือของนักศึกษา และสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริงหลังจากจบการศึกษา  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา