นิตยสาร WHATCAR? Thai Edition ฉบับที่ 47 เดือนมิถุนายน 2560